1 a 2 den ROH 4_15 Krč 004

Příjezd na ROH Rekreaci jako tenkrát